Marie-Louise Wegener

Marie-Louise Wegener
10. februar 2020 author

Foredrag på Konferencen: ”Mellem Projekt og Ledelse” på Københavns Universitet.
“Thomas blev hyret ind til en teambulidingdag i vores Nordeuropæiske marketingafdeling. Formålet med dagen var at bringe et virtuelt team tættere sammen, så vi kunne blive skarpe på at vidensdele og få værktøjer til det dagelige samarbejde på tværs af lande og afdelinger.

Det blev en rigtig god dag med en masse ”aha” – grin og nye indsigter til teamet. Der var en rød tråd igennem hele dagen og teamet har taget det til sig og implementeret det. Der blev skabt et godt fundament, og det var super nemt at gå til rent praktisk, da vi kom hjem. Vi har siden brugt værktøjerne og set en udvikling i netop det vi ønskede. Pesonligt bruger jeg på ugebasis det sprog som blev skabt på dagen som fx. at være nysgerrig på den positive intention hos andre mennesker.

Thomas er fantastisk sød, energisk, uhøjtidelig (jordnær), og har meget respekt for det team han står overfor. Han er fleksibel og tilretter gerne, alt efter hvordan dagen udvikler sig.

Jeg kan varmt anbefale Thomas Dybro.”
Marie-Louise Wegener, Marketing Operations Manager Northern Europe, Specsavers (Louis Nielsen)